Świat dźwięku w Capoeira


W Capoeira ważnymi elementami zależnymi od siebie nawzajem są sportowa walka (rywalizacja), szybkość, siła i muzyka, rytmika i elegancja ruchów.

Należy przy tym zaznaczyć, że ważniejszą i najistotniejszą częścią Capoeira jest muzyka, na którą składają się dźwięki instrumentów, śpiew, jak również klaskanie. Muzyka określa grę Capoeira w Roda. Przynosi ona energię uczestnikom pokazu.

Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami są berimbau, caxixi, atabaque i pandeiro.