Batizado

Chrzest (Batizado) jest ceremonią, która została stworzona w 1936 roku w Salwadorze (Bahia) przez Mistrza Bimba. Chrzest jest najbardziej znaczącym momentem w życiu Capoerista. Podczas tej ceremonii nowi uczniowie, którzy podczas kilku pierwszych miesięcy treningu poznali wiedzę i zdobyli fizyczne umiejętności, grają wraz z Mistrzem lub nauczycielem w „Roda”. Roda jest kręgiem utworzonym przez wszystkich uczestników, w środku którego dwóch Capoeristas porusza się do rytmu muzyki Capoeira: mieszanka walki, tańca i akrobatyki.

Podczas tej gry uczeń ma możliwość przedstawienia zdobytych przez siebie umiejętności. Taka gra kończy się najczęściej wtedy, gdy wykształcony Capoerista popełni błąd w stosunku do swojego przeciwnika. Od tego momentu uczeń zostaje naznaczony jako Capoerista, co oznacza, że oczekuje się od niego odpowiedniego zachowania: skromność, uwaga i respekt w stosunku do starszych, jak również do kolegów z grupy.

Z okazji tej ceremonii świeżo ochrzczony Capoerista otrzymuje sznur (pas), który świadczy o jego postępie i przynależności do „Świata Capoeira”. Natomiast pozostali Capoeristas, którzy zostali ochrzczeni przed rokiem, mogą podczas takiej imprezy, wedle uznania swoich nauczycieli i mistrzów otrzymać pas innego koloru, który będzie odpowiadał ich poziomowi.

Chrzest jest także okazją do różnorodnej wymiany informacji, wspólnych spotkań różnych akademi Capoeira. Ceremonia Batizado jest wielkim wydarzeniem, które  świętowane jest często  przez wiele dni.